Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: Pe_KeoMut__
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (100604905)
SP: 272441201
Bang Hội: AllStars

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt