Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: NhanVatHoBao
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (122060098)
SP: 3247902
Bang Hội: Huynh_De

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt