Thông tin nhân vật


Tên nhân vật: haimoscow_
Cấp độ: 165
EXP:
0,00% (520887214)
SP: 139438342
Bang Hội: AnhEmCayKhe
+3
Nhật Ấn
Chủng loại đồ: Cung
Cấp: Cấp 17

Công vật lý: 10691 ~ 12800 (12%)
Công phép thuật: 17487.8~20862.8 (41%)
Độ bền: 134 (29%)
Khoảng cách tấn công: 18m
Tỉ lệ đánh: 176.65 (9%)
Tỉ lệ ra đòn trí mạng: 12 (48%)
Gia tăng vật lý: 893.7 ~ 1095.2 (22%)
Gia tăng phép thuật: 1431.5 ~ 1754.4 (25%)

Cấp độ yêu cầu: 138
Trung Hoa
Số lượng chỉ số tối đa: 9 đơn vị


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt

+69


Cấp: Cấp

Hấp thụ vật lý: 0 (0%)
Hấp thụ phép thuật: 0 (0%)


Cho phép sử dụng luyện kim dược đặc biệt