Tải Game
Google Drive
Full Client

Link trực tiếp

Last update: 15-11-2020

Tải xuống

Google Drive
Fix lỗi VC++

Link trực tiếp

Last update: 15-11-2020

Tải xuống

Tải Bot - Auto
Google Drive
Electus Mbot

Google Drive

Last update: 11-12-2020

Tải xuống

Google Drive
Data Unibot

Dùng để chạy Unibot

Last update: 11-12-2020

Tải xuống

Hỗ trợ
Google Drive
Font SRO

Link siêu tốc

Last update: 11-12-2020

Tải xuống

Google Drive
Winrar giải nén File

Link siêu tốc

Last update: 11-12-2020

Tải xuống

Google Drive
Fix lỗi VC++

Link siêu tốc

Last update: 11-12-2020

Tải xuống