srothienvuong.com - Sro Map 140
OPEN TEST : Ngày 15/08/2018 Sro Thiên Vương - Map 140 - D17 - New Skill - New Map - Boom Tấn Hè 2018
OPEN CHÍNH THỨC : 13 :00 Ngày 20/08/2018
☎️ SDT hỗ trợ : cập nhật sau
❥❥❥❥❥
✔️ Map 140
✔️ Skill 140 (có nhiều skill mới, rất cân bằng, solo rất đã tay)
✔️ Race : Asia Only
✔️ Mastery: 420
✔️ Rate Exp / Sp : 200x
✔️ Rate Drop : x10
✔️ Rate Drop Gold : x10
✔️ Rate Job : x5
✔️ Item D17
✔️ Rất nhiều Avatar mới, wings, pet mới...
✔️ Tỉ lệ mix đồ: 1-5 [80%] | +6 [70%] | +7 [60%] | +8 [50%] | +9 >> [1%] (Chỉ tính % LKD và BMM)
✔️ Bảo vệ Items tới tận răng với chức năng khóa Item
✔️ BQT hỗ trợ 24/24 đảm bảo an toàn , chống hack tuyệt đối
❥❥❥❥❥
✔️ 4 tài khoản / 1 máy tính
✔️ 20 tài khoản / 1 địa chỉ Ip
✔️ 2 tài khoản Job / 1 máy tính
✔️ 2 tài khoản tham gia CTC / 1 máy tính
✔️ Không thể fake Ip gian lận để log noob vào server
✔️ Áp dụng tối đa tất cả những thứ có thể giúp cho Server ở trạng thái công bằng nhất, ít có gian lận. Không có log noob farm đồ, log pt CTC , Job vv
------------------------
❥❥❥❥❥ Hỗ trợ tân thủ:
✔️ Full Item D13-D14-D15 giá 1 vàng, đá 1 vàng
✔️ 1000 DCN
✔️ 1000 Bùa về thành
✔️ 10000 HP/MP xịn
✔️ 10M SP
✔️ 1 PET nhặt đồ 28 ngày
✔️ 100 Chân chạy 100%
----------------------------------------
================= ♨️♨️♨️ ====================
Trang chủ : srothienvuong.com
Diễn đàn : facebook.com/groups/140sGOD
Fanpage : facebook.com/thienvuongsro

Sro Thiên Vương - Map 140 - D17 - New Skill - New Map - Boom Tấn Hè 2018