HƯỚNG DẪN TÂN THỦ


*** Hướng dẫn Train Level!

Hướng dẫn Train LevelNgày Đăng: 18/08/2018
Hướng dẫn chế tạo đồ D17Ngày Đăng: 18/08/2018
Hướng dẫn sử dụng Auto Key!Ngày Đăng: 02/09/2017
Hướng dẫn khoá - mở Item (chức năng bảo vệ tài sản)

*** Hướng dẫn Fix lỗi game!

- LỖI: Đăng nhập game chỉ hiện "Đang xác nhận người dùng"!
- Mở file Silkroad.exe báo lỗi "MSVCR140.dll... "
- Lỗi "Silkroad Online Launcher has stopped working"
- Lỗi "Silkroad.exe not responding!"
Nếu gặp các lỗi khác, các bạn vui lòng thử tải lại phiên bản mới nhất. Nếu vẫn chưa được thì các bạn liên hệ trực tiếp với Admin/Gm để được hỗ trợ nhanh nhất!!