Hạng
Tên nhân vật
Tài sản sở hữu
Tài sản trong kho
1
_Luu__Van_
29.749.446.511 vàng
0 vàng
2
BeDauGau
7.995.827.542 vàng
0 vàng
3
Escanor
7.803.311.213 vàng
0 vàng
4
ChoiSongYong
7.503.824.704 vàng
0 vàng
5
_cuze_
6.013.520.970 vàng
397 vàng
6
JAV_01
5.863.817.257 vàng
0 vàng
7
DungHa
4.707.869.279 vàng
0 vàng
8
ConBuomHuHog
4.597.179.112 vàng
0 vàng
9
POD
4.552.657.533 vàng
0 vàng
10
ThichGiaoHop
4.250.196.665 vàng
0 vàng
11
RutKoKip
4.226.404.018 vàng
0 vàng
12
PhaGiaChiTu
4.102.209.092 vàng
0 vàng
13
Pokemon
4.039.152.637 vàng
7.059 vàng
14
Xx_NaTaSa_xX
4.009.270.518 vàng
0 vàng
15
REDSTONE
3.992.073.465 vàng
0 vàng
16
Top1_Phu_Ho
3.954.828.514 vàng
0 vàng
17
IP_ShipREY
3.940.201.453 vàng
0 vàng
18
LenhHoXung
3.384.846.645 vàng
0 vàng
19
EmXinhKeEm
3.367.497.440 vàng
0 vàng
20
Puppet
3.367.017.483 vàng
0 vàng
21
TRucTrum
3.294.389.659 vàng
0 vàng
22
ollo
3.242.586.467 vàng
0 vàng
23
_Black_Cat_
2.792.961.543 vàng
0 vàng
24
_Dai_Lam_
2.649.650.700 vàng
0 vàng
25
ghoss
2.629.616.772 vàng
3.495.730 vàng
26
Tony_Vu
2.615.275.060 vàng
0 vàng
27
ThienDe
2.528.361.916 vàng
0 vàng
28
AdiNa_TayLor
2.269.441.370 vàng
0 vàng
29
Ca_Kiem
2.226.264.009 vàng
7.000.000.000 vàng
30
Return
2.188.166.112 vàng
0 vàng
31
Mr_Sun
2.010.030.459 vàng
3.555.555.555 vàng
32
Yumi
2.000.000.000 vàng
0 vàng
33
Luc_Tieu_Ke
1.900.000.001 vàng
0 vàng
34
QuynhHoa1
1.827.675.195 vàng
0 vàng
35
HieuKen
1.757.246.083 vàng
0 vàng
36
TEAM_DC1
1.693.761.089 vàng
0 vàng
37
DC_3
1.508.711.429 vàng
0 vàng
38
DC_Gqeen
1.435.373.010 vàng
0 vàng
39
Linh_Con_
1.406.733.874 vàng
0 vàng
40
Linh__Con
1.304.004.202 vàng
0 vàng
41
ToNy_Kieu
1.295.299.223 vàng
0 vàng
42
__A_x_E__
1.203.617.292 vàng
0 vàng
43
T3
1.199.477.415 vàng
0 vàng
44
MonKeyBuff
1.193.731.724 vàng
0 vàng
45
ABCDE
1.191.821.508 vàng
0 vàng
46
HoangGiang
1.186.911.290 vàng
0 vàng
47
__HTV__
1.139.760.189 vàng
0 vàng
48
Ku22
1.134.292.450 vàng
0 vàng
49
Keiro
1.133.168.977 vàng
0 vàng
50
INFINITY
1.124.626.535 vàng
0 vàng
51
ViNaSat
1.109.239.800 vàng
0 vàng
52
__Ares__
1.057.116.651 vàng
7.966.029 vàng
53
__IphoneX__
1.030.209.813 vàng
0 vàng
54
TramAnh
1.009.957.013 vàng
0 vàng
55
Tezt
999.992.636 vàng
0 vàng
56
depzajvacute
995.433.051 vàng
11.111.111 vàng
57
Ranger_ls
940.658.569 vàng
0 vàng
58
T5
893.936.205 vàng
0 vàng
59
__Liz__
864.634.841 vàng
0 vàng
60
_Natasha_
852.149.413 vàng
0 vàng
61
Pom__
844.411.725 vàng
0 vàng
62
Buffer
841.856.891 vàng
0 vàng
63
Vinahouse
819.012.876 vàng
0 vàng
64
_HuynhTrong_
818.040.754 vàng
0 vàng
65
Cu_Teo
785.609.767 vàng
0 vàng
66
QB3
783.041.306 vàng
0 vàng
67
DC_ONCE
774.663.803 vàng
0 vàng
68
Longer
763.018.057 vàng
1.111.111 vàng
69
TheRed
760.617.736 vàng
0 vàng
70
1991iIiI
737.286.533 vàng
0 vàng
71
DamDamCoNuog
734.165.523 vàng
0 vàng
72
T2
732.487.046 vàng
0 vàng
73
HiHucBenEm
724.735.677 vàng
0 vàng
74
QUE
694.698.771 vàng
0 vàng
75
_UAE_
665.149.084 vàng
1.111.111 vàng
76
T4
640.186.801 vàng
0 vàng
77
_IronMan_
619.249.646 vàng
0 vàng
78
End
608.032.878 vàng
0 vàng
79
T1
603.579.907 vàng
0 vàng
80
New_Space
601.205.676 vàng
0 vàng
81
Rex
580.335.378 vàng
1.538.741 vàng
82
Taliban
566.656.896 vàng
0 vàng
83
1TayBopVu
557.359.651 vàng
0 vàng
84
Julia
540.784.699 vàng
0 vàng
85
Keira
535.395.889 vàng
0 vàng
86
MinhKhang_
533.859.840 vàng
0 vàng
87
co_be_ban_da
527.950.480 vàng
0 vàng
88
QuynhLun
524.355.341 vàng
8.252.336 vàng
89
CotexDamMau3
521.710.098 vàng
0 vàng
90
1hitxongluon
512.019.859 vàng
0 vàng
91
Tajling
503.739.715 vàng
0 vàng
92
SOS
494.534.872 vàng
0 vàng
93
3421234235
489.073.376 vàng
0 vàng
94
GoKu1
487.981.330 vàng
1.108.109 vàng
95
K2
487.362.132 vàng
0 vàng
96
1111111
477.263.068 vàng
0 vàng
97
Bow__
466.470.211 vàng
0 vàng
98
BanThisao
457.918.449 vàng
0 vàng
99
Fam1
456.717.489 vàng
0 vàng
100
photNoiCong
456.394.597 vàng
0 vàng