Hạng
Guild
Cấp
Chủ hội
Điểm GP
Ngày thành lập
1
AnhEmCayKhe
5
LONG
2.147.483.647
2019-05-09 19:02:00
2
AllStars
5
HoangGiang
2.147.483.647
2019-05-10 13:56:00
3
STORM
5
ZoUk
2.147.483.647
2019-05-12 18:18:00
4
DUREX
5
ConBuomHuHog
2.147.483.647
2019-05-13 13:31:00
5
VuiLaChinh
5
DC_3
1.597.397.726
2019-06-12 00:55:00
6
Huynh_De
5
NaTaSa
1.556.466.971
2019-06-19 00:02:00
7
NoSchooL
5
VaiChuong
1.529.703.317
2019-06-06 18:38:00
8
ATM
5
VTV6
1.344.621.566
2019-06-08 08:38:00
9
NOVA
5
___HD___
1.196.093.648
2019-05-11 16:50:00
10
Ocean
5
Pom__
1.142.289.345
2019-05-13 17:50:00